Juridiskais Birojs

Juridiskais birojs – kvalitatīva juridiskā palīdzība nekustamā īpašuma tiesību jautājumos. Nekustamā īpašumu pārdošanas un pirkuma darījumu līgumu izstrāde, noformēšana, dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā, pārstāvība tiesvedībās un citi ar īpašumu saistīti juridiskie pakalpojumi.

Par mums

Juridiskais birojs jau vairāk kā 10 gadus veiksmīgi specializējas nekustamā īpašuma tiesību jomā, daloties savās zināšanas gan par darījumu juridiskajām niansēm, gan tiesvedības aspektiem. Mēs sniedzam praktisku palīdzību visa veida nekustamā īpašuma tiesību jautājumos, kas skar īpašumu pirkšanu un pārdošanu, īpašumu sadalīšanu vai apvienošanu, kopīpašuma tiesiskos aspektus, būvniecības līgumu slēgšanu u.tml. Tāpat saviem klientiem piedāvājam atbalstu jautājumos, kas skar nekustamā īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanas juridisko nodrošinājumu. Mūsu profesionāļi palīdzēs ar darījuma niansēm un ar visiem nekustamā īpašuma saistītajiem juridiskajiem aspektiem, uzklausīs klientu vēlmes un piedāvās labāko risinājumu.Zvērināts advokāts Andris Bērziņš:
“Nekustamais īpašums – tā ir vērtīga ilgtermiņa investīcija. Taču prakse rāda, ka ne vienmēr ir iespējams paredzēt visus riskus saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi vai pārdošanu, tieši tāpēc ļoti svarīgi šādās situācijās, kad rodas jautājumi par īpašuma pārdošanu, pirkšanu, īri, nomu, dāvinājumu, sadali vai ieķīlāšanu, ir uzklausīt profesionāļu ieteikumus. Juridiskais birojs palīdz jautājumos saistībā ar nekustamā īpašuma veidiem, sniedzot juridiskās konsultācijās, palīdz sagatavot nepieciešamos dokumentus un dalās pieredzē ar īpašumu pircējiem, pārdevējiem, iznomātājiem, nomniekiem un attīstītajiem.”
Sadarbībā ar Juridisko biroju klientiem nav ne par ko jāuztraucas, jo visu viņu vietā izdarīsim mēs! Tā ir iespēja ne tikai saņemt atbildes uz specifiskiem nekustamā īpašuma jautājumiem, bet arī reālu risinājumu!

Pakalpojumi

Mūsu juridiskais atbalsts ietver:- ar nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu saistītās konsultācijas un līgumu sagatavošanu;
- palīdzību nekustamā īpašuma nomas un īres jautājumos un līgumu sagatavošanu;
- nekustamā īpašuma juridiskā statusa un apgrūtinājumu izpēti;
- dokumentācijas sakārtošanu un izstrādi, tai skaitā reģistrācijas formalitāšu veikšanu Zemesgrāmatu nodaļās;
- kopīpašuma sadali un kopīpašnieku vienošanās sagatavošanu;
- laulāto mantisko attiecību noformēšanu;
- mantojuma tiesību noformēšanu;
- nekustamā īpašuma objektu un būvniecības projektu padziļinātu izpēti, tai skaitā celtniecības atļauju saņemšanu un pārstāvību attiecībās ar kompetentām valsts iestādēm;
- hipotēkas un cita veida nodrošinājumu noteikšanu nekustamajam īpašumam;
- nekustamā īpašuma privatizāciju;
- līgumu ar arhitektiem sagatavošana;
- pārstāvniecību strīdos ar pārvaldes institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem.

Kontakti

Tālrunis: +371 22343940
E-pasts: juridiskais.birojs@mailnetpro.com
Lūdzu, sazinieties ar Juridisko Biroju, lai saņemtu plašāku informāciju par iespēju palīdzēt atrisināt ar Jūsu nekustamo īpašumu saistītos tiesiskos jautājumus.

Paldies!

Jūsu ziņa ir saņemta. Noteikti ar Jums sazināsimies jau tuvākajā laikā.